Integritestpolicy

 

 

Välkommen till Ekerö Kök AB:s Integritetspolicy!

Vi på Ekerö Kök AB är angelägna om att skydda din integritet och vill att du ska vara säker på att dina personuppgifter är i trygga händer hos oss. Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och delar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi kan samla in personuppgifter såsom ditt namn, din e-postadress, telefonnummer och adress. Vi kan även samla in information om dina köksrenoveringsbehov och preferenser för att kunna erbjuda dig skräddarsydda lösningar.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att kontakta dig angående dina köksrenoveringsbehov och för att ge dig skräddarsydda lösningar. Vi kan även använda dina personuppgifter för att förbättra vår webbplats och våra tjänster.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller förstörelse.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan part utanför Ekerö Kök AB utan ditt samtycke, förutom när det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig, till exempel att leverera produkter eller tjänster.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta oss gärna om du har några frågor eller vill utöva dina rättigheter.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna Integritetspolicy från tid till annan. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår webbplats för att se om det har skett några ändringar.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, kontakta oss gärna via e-post eller telefon.